Imfashanyigisho abarimu bashobora gukoresha bigisha ibya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 izaboneka mu minsi iri imbere.